Trang chủ

Khối 12

Xếp thứ Lớp Điểm trừ
#112 Nga001
#112 Sử Địa001
#212 Văn011
#312 Lý012
#412 Anh013
#512 Toán015
#612 Tin050
#712 Sinh055
#812 Hoá100

Khối 11

Xếp thứ Lớp Điểm trừ
#111 Hoá000
#111 Sinh000
#111 Tin000
#111 Văn000
#111 Sử Địa000
#211 Toán010
#311 Nga012
#411 Anh050
#511 Lý080

Khối 10

Xếp thứ Lớp Điểm trừ
#110 Lý000
#110 Hoá000
#110 Sinh000
#110 Tin000
#110 Sử Địa000
#110 Anh000
#210 Văn001
#310 Toán010
#410 Nga040