Tra cứu lỗi vi phạm

Tra cứu lỗi vi phạm

1. Đi muộn (Trừ 1 điểm)
2. Đi muộn (bỏ chạy) (-10 điểm)
3. Đi muộn sau 7 giờ (-15 điểm)
4. Đi muộn trèo tường (-10 điểm)
5. Vắng mặt không lí do giờ truy bài (-2 điểm)
6. Ra ngoài giờ truy bài (bỏ chạy) (-10 điểm)
7. Không đúng trang phục: áo,phù hiệu,giày (-1 điểm)
8. Tập trung muộn (-5 điểm)
9. Nghỉ không phép, làm việc riêng trong giờ tập trung (-1 điểm)
10. Tập trung muộn, sau 10 phút xếp hàng chưa ngay ngắn (-10 điểm)
11. Mất trật tự trong buổi tập trung (-5 điểm)
12. Không cất ghế sau giờ tập trung (-1 điểm)
13. Nói bậy (-2 điểm)
14. Ăn quà không đúng nơi quy định (-2 điểm)
15. Hút thuốc lá trong trường (-5 điểm)
16. Không dừng xe ở cổng trường (-5 điểm)
17. Không dừng xe ở cổng trường khi đã nhắc nhở (-10 điểm)
18. Không đội mũ bảo hiểm (-10 điểm)
19. Vô lễ với cán bộ giáo viên (-50 điểm)
20. Xả, đổ rác không đúng nơi quy định (-2 điểm)
21. Trực nhật muộn, đổ rác muộn (-1 điểm)
22. Không lấy sổ đầu bài sáng thứ 2 (-5 điểm)
23. Trực nhật bẩn, không trực khu vực (-2 điểm)
24. Để xe không đúng nơi quy định (-2 điểm)
25. Khu vực để xe lộn xộn, không ngăn nắp (-5 điểm)
26. Không đóng cửa tắt điện sau giờ học (-2 điểm)
27. Sử dụng nhà vệ sinh không đúng cách (-2 điểm)
28. Làm vỡ cửa kính (-5 điểm)
29. Đá bóng không đúng nơi quy định (-2 điểm)
30. Sử dụng không đúng khu vực vệ sinh cho phép (-5 điểm)
31. Đánh nhau (-50 điểm)
32. Đánh nhau không khai báo thành khẩn (-80 điểm)
33. Vi phạm ATGT (có báo cáo về trường) (-20 điểm)
34. Vi phạm quy chế thi (-10 điểm)
35. Giờ tự quản ồn, học sinh ra ngoài, ảnh hưởng đến lớp khác (-10 điểm)
36. Cán bộ lớp, BCH chi đoàn đến họp muộn (-3 điểm)
37. Cán bộ lớp, BCH chi đoàn vắng mặt không lí do (-5 điểm)
38. Cán bộ lớp, BCH chi đoàn không hoàn thành nhiệm vụ (-10 điểm)
39. Xung kích không thực hiện nhiệm vụ (-1 điểm)
40. Đội văn nghệ không thực hiện nhiệm vụ (-2 điểm)
41. Lớp trực tuần bỏ buổi trực (-10 điểm)
42. Lớp trực tuần xuống trực cổng muộn (-5 điểm)
43. Lớp trực tuần chuẩn bị không tốt cho buổi tập trung (-10 điểm)
44. Đội mũ bảo hiểm không cài quai (-5 điểm)